Chraňme planetu.

Věříme, že každý z nás jako vlastník nebo nájemce může přispět ke snížení skleníkových plynů.

Také majitelé různorodých
komerční nemovitosti.

Vítejte na planetě luxusních nemovitostí

SLOVINSKO - CHORVATSKO - ČERNÁ HORA

Zároveň vás chceme překvapit a hýčkat.

Pokud chceme, aby se Země neoteplila o více než 1,5 stupně Celsia, měli bychom do roku 2030 celosvětově snížit emise skleníkových plynů o 30 miliard tun ročně.


Podle Organizace spojených národů jich ročně vypustíme do atmosféry více než 50 miliard tun.

Na summitu v Glasgow byl představen i výzkum Global Carbon Budget, který ukázal, že emise oxidu uhličitého oproti předchozímu roku opět vzrostly o 4,9 % na 36,4 miliardy tun.

Jako třetí největší znečišťovatel na světě je Evropská unie letos zodpovědná za 2,8 miliardy tun oxidu uhličitého, což představuje 7 % všech globálních emisí a o 4,2 % méně než v roce 2019.

"Celosvětově bychom měli v letech 2022 až 2050 snížit emise do atmosféry v průměru o 1,4 miliardy tun ročně."

– Pierre Friedlingstein profesor matematického modelování a klimatických systémů Exeterský institut pro globální systémy

519 7148

Respektujeme Evropskou zelenou dohodu.

Evropský zelený úděl, který představuje plán, jak se Evropa do roku 2050 stane prvním klimaticky neutrálním kontinentem, také silně ovlivňuje oblast budov a zastavěného prostředí. Cílem EU je přispět k omezení globálního oteplování na maximálně 1,5 stupně do roku 2050 v souladu s Pařížskou dohodou (2015) a později zpřísněnými cíli (IPCC, 2018). V celosvětovém měřítku vzniká 28 % emisí skleníkových plynů (GHG) v důsledku spotřeby energie v budovách a dalších 11 % emisí skleníkových plynů jsou vestavěné emise spojené s výstavbou budov, které se budou zvyšovat budoucnosti bez plánovaného přístupu.

„Musíme si uvědomit, že evropské budovy jsou zodpovědné za:
- poloviční spotřeba energie,
– 40 % emisí TGP – vestavěné emise,
– že s nimi souvisí polovina těžby surovin,
– třetina spotřeby vody a
– třetina vyprodukovaného odpadu

Jak efektivní využívání energie v budovách, tak přechod na obnovitelné zdroje, stejně jako sledování cílů oběhového hospodářství ve stavebnictví jsou nezbytné pro zmírnění klimatických změn a pro zdravý a kvalitní život v našem prostředí.

Zároveň je třeba upozornit na to, že budovy, které dnes stavíme, budou při svém užívání vystaveny různým klimatickým podmínkám, neboť obtížně ovladatelné oteplování atmosféry znamená více vln veder, extrémnější srážky s možnost zatopení a vyšší spotřeba energie, zejména při výpočtu potřeby chlazení.

"Udržitelná výstavba je proto důležitá v globálním smyslu, stejně jako pro naše místní prostředí a pro jednotlivce."

Dr. Marjana Šijanec Zavrlova, vedoucí centra pro životní prostředí Institutu ZRMK Lublaň

519 7148

        Domy

        Přistát

        Bydlení

        Luxusní vily

        Luxusní apartmány

        Komerční nemovitosti

        Interiéry

        Výzkumník

        Hudební truhla

        Události a zážitky

        Ukázat

        Hledáme…

        Investiční projekty

Pes byl vždy považován za nejlepšího přítele člověka a zůstal jím dodnes.

Mnoho studií potvrzuje, že psi mají pozoruhodné terapeutické účinky na děti, všechny členy rodiny, pacienty i lidi na pracovišti. Pes jako společnost v kancelářích zvyšuje efektivitu práce a odbourává stres.

V domácím prostředí přináší radost a lepší náladu do každé rodiny. Je to opravdu "štěstí na vodítku:"

Ještě lepší je, když žije v prostředí, kde lano vůbec nepotřebuje.

Proto se jako realitní společnost chováme ke psům, stejně jako ke všem ostatním živým bytostem a všem druhům domácích mazlíčků, velmi ohleduplně a láskyplně.

Ve společnosti svého pejska jste u nás vždy vítáni.